Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Wednesday 2. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.E Absc Absc
8.A Absc Absc Absc
6.B Absc Absc
4.C Absc
4.D Absc
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bábíčková Bechová Zdeňka
1 změna M 1.B DisV
3 změna IVT 1.B (S2) DisV
4 změna IVT 5.B (S2) DisV
6 změna IVT 5.A (S2) DisV
Baborovská Martina
4 změna D 2.C DisV
5 změna Č 4.A DisV
6 odpadá Č 1.B zrušeno
Bružeňák Vladimír
5 změna D 2.B DisV
6 změna Č 3.C DisV
Částková Daniela
4 změna Ch 4.A DisV
Doležalová Renata
5 změna B 5.A DisV
6 změna B 3.B DisV
Drahokoupilová Hana
1 změna R 4.B DisV
2 změna Z 6.A DisV
Drnovcová Pavlína
2 změna Ch 2.C DisV
Durná Magda
1 změna N 2.D (N1) DisV
2 změna N 1.B (N1) DisV
3 změna N 5.B (N1) DisV
4 odpadá N 1.B (N2) zrušeno
5 změna N 3.A (N) C102
6 změna N 4.A (N2) DisV
Fenclová Monika
2 změna A 1.B (A2) DisV
Gerberová Regina
5 odpadá D 1.B zrušeno
Gondík Rostislav
4 změna F 1.C DisV
6 změna IVT 5.A (S1) DisV
Hanková Lucie
1 změna A 2.D (A2) DisV
2 změna A 2.B (A2) DisV
3 odpadá A 2.B (A1) zrušeno
5 změna A 2.C (A1) DisV
Hlaváček Jiří
3 změna B 5.E DisV
4 změna Ch 5.E DisV
Honsová Veronika
1 změna Ch 6.E DisV
Chlebek Petr
1 změna M 6.A DisV
5 změna SM 8.A (SM1)+
6 změna SM 8.A (SM1)+
Chvalová Lenka
2 změna Č 2.D DisV
Jahn Libuše
2 změna IVT 6.E DisV
5 změna IVT 5.E DisV
Jirovec Karel
0 změna Tv 7.E (Divs)+
1 změna Tv 7.E (Divs)+
Kadlecová Marie
4 odpadá Č 2.B zrušeno
Kloudová Iva
2 změna Č 4.B DisV
3 změna ZSV 6.A DisV
Kváča Aleš
4 změna SVS 7.E DisV
5 změna SVS 7.E DisV
Lukešová Danuše
2 změna A 7.A (A2) DisV
3 změna A 7.A (A1) DisV
7 změna A 6.E DisV
Lukešová Hana
5 změna Č 4.E DisV
8 přesun >> Vv 4.E na 3.12. 2. hod
Maříková Petra
5 změna SPS3 8.A (SPS1)+
6 změna SPS3 8.A (SPS1)+
Michaliková Jana
5 změna F 3.D DisV
6 změna M 2.D DisV
Misaková Svatava
4 změna M 4.E DisV
Motlíková Jana
1 změna N 4.E (2) DisV
2 změna A 4.E (1) DisV
4 změna A 3.A (A1) C102
6 změna N 3.D (N2) DisV
Najvarová Hana
1 změna N 4.C (N1) A309
2 změna N 2.B (N2) DisV
3 odpadá N 2.B (N1) zrušeno
4 změna N 5.A (N) DisV
Novotná Hana
2 změna N 3.C (N2) DisV
4 změna N 3.B (N) DisV
Nývltová Eva
3 změna IVT 1.B (S1) DisV
4 změna IVT 5.B (S1) DisV
Pozdnyakowa Helen
2 změna A 4.E (2) DisV
5 změna A 3.E (1) 209
Prokop Vladimír
3 změna Vv 2.D (S2) DisV
5 změna Vv 6.A (S2) DisV
Prokopová Naděžda
4 změna Z 3.C DisV
6 změna Z 5.B DisV
Radimerský Petr
1 změna N 4.E (1) DisV
3 změna N 3.E (1) 209
6 změna N 6.E DisV
Rozhon Vladimír
1 změna D 5.B DisV
2 změna Č 3.D DisV
5 změna D 2.D DisV
6 změna D 7.A DisV
Rozmušová Iveta
1 změna Ch 3.D DisV
2 změna M 4.A DisV
3 odpadá M 4.A zrušeno
4 změna Ch 7.A DisV
5 změna Ch 1.C DisV
6 odpadá Ch 2.B zrušeno
Rybářová Lenka
1 změna Š 8.A (Š)+ Obecná absence třídy
2 změna N 3.C (N1) DisV
3 změna N 7.A (N2)+ DisV
4 změna Š 5.A (Š)+ DisV
6 změna N 4.A (N1) DisV
Siberová Blanka
1 změna D 4.A DisV
3 změna Fr 7.A (Fr)+ DisV
Sobotka Václav
1 změna Z 2.B DisV
Sojka František
5 změna AK 8.A (AK1)+
6 změna AK 8.A (AK1)+
Sojková Petra
3 změna Hv 2.D (S1) DisV
5 změna Hv 6.A (S1) DisV
Soukupová Jitka
5 změna SB 6.B (SB1)+
6 změna SB 6.B (SB1)+
Srba Stanislav
3 odpadá B 4.E zrušeno
7 odpadá Z 4.E zrušeno
Srvátka Milan
3 změna M 6.E DisV
5 změna F 6.E DisV
Svobodová Jarmila
3 přesun << Ov 2.B DisV z 1.12. 8. hod
5 změna SVS 8.A (SVS1)+
6 změna SVS 8.A (SVS1)+
Šteklová Zuzana
4 změna A 4.D (A1) B304
6 změna A 3.D (A1) DisV
7 změna A 4.D (A2) B304
Veselá Hana
3 změna M 1.C DisV
5 změna M 4.B DisV
Vít Jan
5 změna SCH 4.D (SCH1)+
6 změna SCH 4.C (SCH1)+
Widž Jiří
1 změna M 3.C DisV
Zavázalová Lada
3 změna A 2.A (A1) B204
4 odpadá A 1.B (A1) zrušeno
6 změna A 4.B DisV
Zítková Martina
1 změna N 6.B (N) C403
2 změna N 7.A (N1) DisV
5 změna N 2.C (N2) DisV
Změny v rozvrzích tříd
2.A
3 A A1 B204 změna Zv
3.A
4 A A1 C102 změna Mt
5 N N C102 změna Du
1.B
1 M DisV změna Bi
2 A A2 DisV změna Fe
2 N N1 DisV změna Du
3 IVT S1 DisV změna
3 IVT S2 DisV změna Bi
4 A A1 odpadá (Zv)
4 N N2 odpadá (Du)
5 D odpadá (Ge)
6 Č odpadá (Ba)
3.E
3 N 1 209 změna Rd
5 A 1 209 změna Pw
4.A
1 D DisV změna Si
2 M DisV změna Ro
3 M odpadá (Ro)
4 Ch DisV změna Čá
5 Č DisV změna Ba
6 N N1 DisV změna Ry
6 N N2 DisV změna Du
2.B
1 Z DisV změna So
2 A A2 DisV změna Ha
2 N N2 DisV změna Nj
3 Ov DisV přesun << Sv z 1.12. 8. hod
3 A A1 odpadá (Ha)
3 N N1 odpadá (Nj)
4 Č odpadá (Ka)
5 D DisV změna Br
6 Ch odpadá (Ro)
4.E
1 N 1 DisV změna Rd
1 N 2 DisV změna Mt
2 A 1 DisV změna Mt
2 A 2 DisV změna Pw
3 B odpadá (Sr)
4 M DisV změna Ms
5 Č DisV změna
7 Z odpadá (Sr)
8 Vv přesun >> na 3.12. 2. hod
5.A
4 N N DisV změna Nj
4 Š Š DisV změna Ry
5 B DisV změna Dl
6 IVT S1 DisV změna Go
6 IVT S2 DisV změna Bi
3.B
4 N N DisV změna No
4 Š Š DisV změna Ry
6 B DisV změna Dl
1.C
3 M DisV změna Ve
4 F DisV změna Go
5 Ch DisV změna Ro
5.E
3 B DisV změna Hl
4 Ch DisV změna Hl
5 IVT DisV změna Ja
6.A
1 M DisV změna Chb
2 Z DisV změna Dr
3 ZSV DisV změna Kl
5 Hv S1 DisV změna Sp
5 Vv S2 DisV změna Pr
4.B
1 R DisV změna Dr
2 Č DisV změna Kl
5 M DisV změna Ve
6 A DisV změna Zv
2.C
2 Ch DisV změna Dv
4 D DisV změna Ba
5 A A1 DisV změna Ha
5 N N2 DisV změna
2.D
1 A A2 DisV změna Ha
1 N N1 DisV změna Du
2 Č DisV změna Chv
3 Hv S1 DisV změna Sp
3 Vv S2 DisV změna Pr
5 D DisV změna Rz
6 M DisV změna Mc
6.E
1 Ch DisV změna Hs
2 IVT DisV změna Ja
3 M DisV změna
5 F DisV změna
6 N DisV změna Rd
7 A DisV změna Lu
7.A
2 A A2 DisV změna Lu
2 N N1 DisV změna
3 A A1 DisV změna Lu
3 Fr Fr DisV změna Si
3 N N2 DisV změna Ry
4 Ch DisV změna Ro
6 D DisV změna Rz
5.B
1 D DisV změna Rz
3 Fr Fr DisV změna Si
3 N N1 DisV změna Du
3 N N2 DisV změna Ry
4 IVT S1 DisV změna
4 IVT S2 DisV změna Bi
6 Z DisV změna Pk
3.C
1 M DisV změna Wi
2 N N1 DisV změna Ry
2 N N2 DisV změna No
4 Z DisV změna Pk
6 Č DisV změna Br
3.D
1 Ch DisV změna Ro
2 Č DisV změna Rz
5 F DisV změna Mc
6 A A1 DisV změna Št
6 N N2 DisV změna Mt
7.E
4 SVS DisV změna Kv
5 SVS DisV změna Kv
0. - 1. les. Obecná absence třídy
8.A
5. - 6. les. Obecná absence třídy
skup Š: 1. les. Obecná absence třídy
6.B
1 N N C403 změna
5. - 6. les. Obecná absence třídy
4.C
1 N N1 A309 změna Nj
6. les. Obecná absence třídy
4.D
4 A A1 B304 změna Št
7 A A2 B304 změna Št
5. les. Obecná absence třídy
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou