Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Thursday 25. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kloudová Iva .. .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
5.E
1 Č odpadá (Kl)
2 Č odpadá (Kl)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou