Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 7. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.B Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk
5.B Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Baborovská Martina - .. .. - - .. .. - - -
Částková Daniela - .. Rz .. .. - .. - .. ..
Drahokoupilová Hana Chb .. .... .. ..
Drnovcová Pavlína - - Chb .. Št - - .. ..
Chlebek Petr ..
Kloudová Iva - - - Dr Rz .. - - .. ..
Maříková Petra - - - .. .. - .. .. - -
Michaliková Jana - - - <> .. .... - - - -
Rybářová Lenka - .. .... - - - .. -
Soukupová Jitka - .. Sv So - .. .. .. .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bábíčková Bechová Zdeňka
1 odpadá IVT 4.B (S2)
Bružeňák Vladimír
8 změna SDA 5.B (SDA)+
9 změna SDA 5.B (SDA)+
Doležalová Renata
4 odpadá B 5.B
Drahokoupilová Hana
3 supl. (Kl NP) Z 7.A A309 přespočetná hod.
Drnovcová Pavlína
6. les., 8. les., 5. les., 7. les., 2. les., 4. les., 1. les., 3. les.Obecný pedagogický dohled
Durná Magda
6 změna Tv 4.B (PVV)+
Gerberová Regina
5 výměna << Č 4.A C302 z 6.12. 4. hod
Gondík Rostislav
2 odpadá F 4.B
Grech Martin
3 výměna << Z 1.C C202 z 4.12. 3. hod
6 změna Tv 4.B (PSL1)+
7 změna Tv 4.B (PSL1)+
Chlebek Petr
3 supl. (Dv PedD) M 4.C B304 přespočetná hod.
5 supl. (Dr Nem) M 7.A C202 přespočetná hod.
Najvarová Hana
3 změna N 5.B (NS)+
Rozhon Vladimír
2 supl. (Čá Nem) D 2.B B403 za odpadlou
4 supl. (Kl NP) Č 5.A C303 za odpadlou
8 změna ČPS 5.B (ČPS)+
9 změna ČPS 5.B (ČPS)+
Rybářová Lenka
8. les., 1. les., 7. les., 4. les., 2. les., 6. les., 5. les., 3. les.Obecný pedagogický dohled
Sekyrová Ivana
6 změna Tv 4.B (LES)+
7 změna Tv 4.B (LES)+
Sobotka Václav
3 supl. (Sk PedD) Z 5.A B403 přespočetná hod.
6 změna Tv 4.B (PLH)+
7 změna Tv 4.B (PLH)+
Soukupová Jitka
9. les., 6. - 7. les., 1. les., 0. les., 3. les., 8. les., 5. les., 2. les., 4. les.Obecný pedagogický dohled
Svobodová Jarmila
2 supl. (Sk PedD) ZSV 7.A B304 za odpadlou
5 odpadá ZSV 5.B
Šteklová Zuzana
3 odpadá A 5.B (A2)
5 supl. (Dv PedD) A 2.C B304 za odpadlou
Švácha Pavel
1 odpadá IVT 4.B (S1)
5 výměna >> M 4.A na 6.12. 4. hod
Zalubilová Gabriela
1 přesun << F 3.B C306 z 7. hod
7 přesun >> F 3.B na 1. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
6 Č odpadá (Ba)
2.A
5 Č odpadá (Kl)
3.A
1 D odpadá (Ba)
4.A
1 Ch odpadá (Čá)
2 Š Šp odpadá (Ry)
5 Č C302 výměna << Ge z 6.12. 4. hod
5 M výměna >> na 6.12. 4. hod
2.B
2 D B403 supluje Rz (Čá)
4 B odpadá (Dv)
8 Ch S1 odpadá (Čá)
8 B S2 odpadá (Dv)
9 Ch S1 odpadá (Čá)
9 B S2 odpadá (Dv)
5.A
3 Z B403 supluje So (Sk)
4 Č C303 supluje Rz (Kl)
6 Ch S2 odpadá (Sk)
6 ZSV S1 odpadá (Ma)
7 Ch S2 odpadá (Sk)
7 ZSV S1 odpadá (Ma)
3.B
1 F C306 přesun << Za z 7. hod
1 M odpadá (Chb)
3 Hv Hv odpadá (Ma)
4 Hv Hv odpadá (Ma)
7 F přesun >> na 7.12. 1. hod
1.C
3 Z C202 výměna << Gr z 4.12. 3. hod
3 M výměna >> na 4.12. 3. hod
7 Š Š odpadá (Ry)
4.B
2. les., 1. les., 7. les., 3. les., 6. les., 5. les., 4. les., 8. les. exkurze
2.C
5 A B304 supluje Št (Dv)
7.A
2 ZSV B304 supluje Sv (Sk)
3 Z A309 supluje Dr (Kl)
4 F odpadá (Mc)
5 M C202 supluje Chb (Dr)
8 SCHA SCHA odpadá (Sk)
9 SCHA SCHA odpadá (Sk)
5.B
8. les., 1. - 2. les., 9. les., 4. les., 6. les., 0. les., 5. les., 3. les., 7. les. exkurze
3.C
3 Š ŠpS odpadá (Ry)
6 Z odpadá (Dr)
8 SCHA SCHA odpadá (Sk)
9 SCHA SCHA odpadá (Sk)
7.E
8 SCHA SCHA odpadá (Sk)
9 SCHA SCHA odpadá (Sk)
6.B
5 B odpadá (Sk)
8 SZB SZB1 odpadá (Dr)
9 SZB SZB1 odpadá (Dr)
4.C
3 M B304 supluje Chb (Dv)
8 SZB SZB1 odpadá (Dr)
8 K KOM odpadá (Kl)
9 SZB SZB1 odpadá (Dr)
9 K KOM odpadá (Kl)
8.E
8 SCHA SCHA odpadá (Sk)
9 SCHA SCHA odpadá (Sk)
Pedagogický dohled u třídy:
4.B
Hodina: 1. - 8. les., Učitel: Drnovcová Pavlína, Rybářová Lenka
5.B
Hodina: 0. - 9. les., Učitel: Soukupová Jitka